Esiet sveicināti Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā!

 

Kādēļ dzimst bērni?
Lai mēs tos audzinātu un veidotu tādus, kādi esam paši? Tam nav jēgas. Viņi dzimst ne jau tādēļ, lai mēs viņus audzinātu un padarītu līdzīgus sev, bet gan tādēļ, lai tie izlabotu mūsu pieļautās kļūdas un turpinātu savu ceļu.
                                                                                                                            /Šalva Amonašvili/