PAR MUMS

Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde strādā pēc pirmsskolas izglītības programmas 01011111

Darba laiks:

No 7.00  līdz 19.00 (darbdienās)

Grupu skaits: 11     

Bērnu skaits: 232 bērni vecumā no 1,5 -7 gadiem.

 

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē strādā:

 • Pedagoģiskais personāls: 28 darbinieki.

Vadītāja : Liene Kazaka

Metodiķe : Ineta Kromane

Mūzikas skolotājas : Guna Dālmane un Ilze Jēgere

Sporta skolotāja : Laila Āboliņa

Logopēds : Egita Apša

 • Saimnieciskais personāls: 33 darbinieki.

 

MŪSU SIMBOLS – gudrā vārna Gaida.

 Cik svarīgi,

ja tevi vienmēr kāds gaida!

 

Mūs katru rītu sagaida
Gudrā vārna Gaida,
kura cītīgi vēro
mūsu dienas un nedienas,
mūsu priecīgos un bēdīgos brīžus.

 

 Viens no pirmsskolas galvenajiem uzdevumiem ir VESELĪGS DZĪVESVEIDS (Lejupieladēt prezentāziju)

 • Rotaļnodarbībās padziļināti izzināsim tēmu TRANSPORTS
 • Veicināsim prasmi rūpēties par VIDES veselību.

   

   

   

   

    Jau piekto gadu dabojamies

  Ekoskolu programmā.

   

  Par sasniegumiem vides izglītībā
  un vides aizsardzības veicināšanā
   trīs gadusesam saņēmuši
   
   

  ZAĻO KAROGU

      

              
 

 

Esam"Cūkmena detektīvi"-

jau ceturto gadu!!!

"Cūkmena detektīvi" ir
AS "Latvijas valsts meži" ekoprogramma pirmsskolām:
5 - 7 gadus jauniem bērniem.
Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi,
vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā.
Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros
soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus
un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem!

Mēs lepojamies ar savu PELDBASEINU!

Pirmsskolas vecuma bērniem

peldēšanas galvenais uzdevums ir

 • bērnu norūdīšana,
 • aizsargspēju radīšanapret dažādām saaukstēšanās slimībām,
 •  pareizas stājas veidošana.

 

 

Informāciju par baseina apmeklēšanas iespējām skatīt sadaļā:

VECĀKIEM/PAPILDUS IZGLĪTĪBA

 

 

     

MŪSU PIRMSSKOLĀ!

APMĀCĪBU PROGRAMMA PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU VECĀKIEM

„BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA” (BEA)


Kad ģimenē ienāk bērns, vecākiem jāprot ne tikai aprūpēt bērnu fiziski.
Tikpat svarīgi ir prast atbildēt uz bērna emocionālajām vajadzībām, kas spēlē neatsveramu lomu mazā cilvēka attīstībā. Tomēr vecāki bieži vien nonāk neizpratnē - kāpēc viņš mani neklausa? Kā viņu disciplinēt? Varbūt esam viņu pārāk izlutinājuši? Saprotot bērna attīstības gaitu - ko bērns savā vecumā spēj un ko vēl nespēj, mēs varam daudz veiksmīgāk ar mazuli sadarboties un pakāpeniski palīdzēt viņam apgūt vecumam atbilstošās prasmes. Turklāt izpratne nomierina – mēs negaidīsim no bērna to, kam viņš vēl nav gatavs.