Kontakti

 

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde

 

 

E-pasts: cesuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bankas rekvizīti:

Cēsu novada pašvaldība
Cēsu novads, Cēsis, Raunas iela 4
Reģ. Nr. LV 90000031048
Banka: A/S SEB banka, kods: UNLALV2X
Konta nr. LV51UNLA 0004013130835
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde
Cēsu novads, Cēsis, Ata Kronvalda iela 35

 Vadītāja

Iveta Vāvere

tālr.:26378636

 

Vadītājas vietniece
saimnieciskajā darbā

Sanita Dovgiallo

 tālr.:64127817

 

Medicīnas māsa

Ārija Jukāma

tālr.: 64127818

 

Lietvede

Inga Bruzinska

tālr.: 64127816