10. grupa - Ezīši

Skolotājas: Ira Soboļeva, Jolanta Kļaviņa
Skolotāja palīgs: Iveta Kalniņa

 

Mācību jomu plānojums 2021./2022. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .
 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Tehnoloģiju mācību joma

9.00-9.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Valodas mācību joma

9.00-9.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

9.00-9.30

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zālē)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

10.30-11.45

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

( baseinā)

Tehnoloģiju mācību joma

Matemātikas mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

 10.50-11.20

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

15.45-16.15

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

16.00-16.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Tehnoloģiju mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma