10. grupa - Ezīši

Skolotājas: Ira Soboļeva, Jolanta Kļaviņa
Skolotāja palīgs: Iveta Kalniņa

10g

Rotaļnodarbību saraksts 2018./2019. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme
sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm) 9.00-9.35 mūzika 9.00-10.00/ 10.00-11.00 BASEINS matemātika 9.00-9.35 mūzika
vizuālā māksla (veidošana) latviešu valoda (runas attīstīšana, rakstītprasmes veidošana) mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 10.15-10.50 mūzika (ritmika) 9.40-10.10 fiziskā izglītība un veselība (sporta zālē)
11.30-12.00 fiziskā izglītība un veselība (sporta laukumā )     mājturība un tehnoloģijas (rokdarbi/ mājturība) vizuālā māksla (tēlotājdarbība)
  fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)   fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)  
  latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru) dabaszinības 15.30-16.05 ansamblis mājturība un tehnoloģijas (konstruēšana)