10. grupa - Ezīši

Skolotājas: Ira Soboļeva, Jolanta Kļaviņa
Skolotāja palīgs: Iveta Kalniņa

 

Mācību jomu plānojums 2019./2020. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .
 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Tehnoloģiju mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Valodas mācību joma

Matemātikas mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (baseinā)