10. grupa - Ezīši

Skolotājas: Ira Soboļeva, Jolanta Kļaviņa
Skolotāja palīgs: Iveta Kalniņa

 

Mācību jomu plānojums 2022./2023. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Valodas mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

9.00-9.20

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

9.40-10.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

10.10-10.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

 

Matemātikas mācību joma

9.35-10.00

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zālē)

10.40-11.00

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Dabaszinātņu mācību joma

 

Tehnoloģiju mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma