11. grupa - Vinnijs Pūks

Skolotājas: Maija Visocka, Anastasija Gavrilova-Rogoza
Skolotāja palīgs:Sintija Grīsle

 

Mācību jomu plānojums 2022./2023. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme 8.20 zālē

Rīta rosme

Matemātikas mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

 

9.00-9.20

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Valodu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma


9.40-10.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Tehnoloģiju mācību joma

9.40-10.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

10.10-10.35

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

10.40-11.00

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma