11. grupa - Vinnijs Pūks

Skolotājas: Maija Visocka, Anastasija Gavrilova-Rogoza
Skolotāja palīgs:Sintija Grīsle

 

Mācību jomu plānojums 2021./2022. m.g.

 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

 

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Valodu mācību joma

Matemātikas mācību joma

9.00-9.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

10.30-11.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

10.30-11.45

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (baseinā)

Tehnoloģiju mācību joma

11.30-12.00

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

Dabaszinātņu mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

   

16.00-16.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

15.45-16.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)