11. grupa - Vinnijs Pūks

Skolotājas: Anita Aleksejeva, Anastasija Gavrilova-Rogoza
Skolotāja palīgs: Liene   Sotniece

 

Mācību jomu plānojums 2020./2021. m.g.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

 

Pirmdiena

Otrdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Valodu mācību joma

Matemātikas joma

Valodu joma

Valodu joma    

Dabaszinātņu joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Tehnoloģiju mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma(zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Tehnoloģiju mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)