2.grupa - Saulītes

Skolotājas: Santa Riemere, Dagnija Andersone
Skolotāja palīgs: Iveta Tomsone

2g

Rotaļnodarbību saraksts 2018./2019. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme
sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm) dabaszinības matemātika (sensorā attīstīšana) mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) latviešu valoda (valodas attīstīšana)
mūzika latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru) vizuālā māksla (veidošana) mūzika vizuālā māksla (zīmēšana)
mājturība un tehnoloģijas (konstruēšana) fiziskā izglītība un veselība (sporta zāle)      
fiziskā izglītība un veselība(pastaiga)   fiziskā izglītība un veselība(pastaiga) fiziskā izglītība un veselība(pastaiga) fiziskā izglītība un veselība(pastaiga)