2.grupa - Saulītes

Skolotājas: Santa Riemere, Dagnija Andersone
Skolotāja palīgs: Iveta Tomsone, Ilze Grišuļonoka

 

Mācību jomu plānojums 2020./2021. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .
 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Tehnoloģiju mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Valodas mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Matemātikas mācību joma

 

Dabaszinātņu mācību joma

   

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)