3.grupa - Lāčuki

Skolotājas: Justīne Rikmane, Inga Spirido
Skolotāja palīgs: Sandra Rudzīte

Mācību jomu plānojums 2021./2022. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

9.15-9.30 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzika zālē)

Dabaszinātņu mācību joma

Matemātikas mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Valodu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

9.45-10.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

(mūzika zālē)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

9.55-10.10

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzika zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Valodu mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

   

15.40-15.55

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zālē)