3.grupa - Lāčuki

Skolotājas: Laura Ozoliņa, Inga Spirido
Skolotāja palīgs: Evija Mežstiba

Mācību jomu plānojums 2020./2021. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Valodu mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Valodu mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma(zālē)

Matemātikas mācību joma

Valodu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

 

Tehnoloģiju mācību joma

   

Matemātikas mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)