3.grupa - Lāčuki

Skolotājas: Inga Gavrilova, Ieva Grauduma
Skolotāja palīgs: Sandra Rudzīte

3g

Rotaļnodarbību saraksts 2018./2019. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme
sociālās zinības un ētika(apkārtne un sabiedriskās dzīves norises) dabaszinības vizuālā māksla (zīmēšana) mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
vizuālā māksla (veidošana) mūzika matemātika (sensorā attīstīšana)   mūzika
fiziskā izglītība un veselība (zāle) latviešu valoda (runas attīstīšana)     mājturība un tehnoloģijas (konstruēšana)
    fiziskā izglītība un veselība (pastaiga) fiziskā izglītība un veselība (pastaiga) fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)