4. grupa - Kāpēcīši

Skolotājas: Liene Pētersone, Olga Fiļipova
Skolotāja palīgs: Zane Grustiņa

4g

Rotaļnodarbību saraksts 2018./2019. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme
dabaszinības latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru) mūzika vizuālā māksla (veidošana) latviešu valoda (runas attīstīšana)
mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana/ konstruēšana mūzika sociālās zinības un ētika (apkārtne un sabiedriskās dzīves norises) mūzika/ritmika vizuālā māksla (tēlotājdarbība)
fiziskā izglītība un veselība (pastaiga) mājturība un tehnoloģijas (rokdarbi) matemātika fiziskā izglītība un veselība (zālē)  
15.00-15.40/ 15.50-16.50 BASEINS   fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)   fiziskā izglītība un veselība (sporta laukumā)