4. grupa - Kāpēcīši

Skolotājas: Liene Pētersone, Olga Fiļipova
Skolotāja palīgs: Zane Grustiņa

 

Mācību jomu plānojums 2021./2022. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

9.00-9.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzika zālē)

Dabaszinātņu mācību joma

9.00-9.30

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zālē)

9.00-9.30

9.45-10.15

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma ­ (baseinā)

Valodu mācību joma

Matemātikas mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

10.50-11.20

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

10.20-10.50

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

10.15-10.45

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzika zālē)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma