5. grupa - Taurenīši

Skolotājas: Margita Broka, Baiba Tēraude
Skolotāja palīgs: Ingrīda Jasinska

5g

Rotaļnodarbību saraksts 2018./2019. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”


PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme
mūzika latviešu valoda (runas attīstīšana) mūzika matemātika mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana/ konstruēšana)
latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru) mājturība un tehnoloģijas (rokdarbi/ mājturība) dabaszinības sociālās zinības un ētika (apkārtne un sabiedriskās dzīves norises norises) fiziskā izglītība un veselība (sporta zālē)
vizuālā māksla (veidošana)   vizuālā māksla (tēlotājdarbība)    
fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)   fiziskā izglītība un veselība (pastaiga) fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)  
  fiziskā izglītība un veselība (sporta zālē)