5. grupa - Taurenīši

Skolotājas: Margita Broka, Dace Surgunte
Skolotāja palīgs: Ingrīda Jasinska

 

Mācību jomu plānojums 2020./2021. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

 

Rīta rosme

Rīta rosme

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Valodu mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (baseins)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Dabaszinātņu mācību joma

Valodu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Tehnoloģiju mācību joma

Matemātikas mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

   

Tehnoloģiju mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (ārā)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)