5. grupa - Taurenīši

Skolotājas: Margita Broka, Dace Surgunte
Skolotāja palīgs: Ingrīda Jasinska

 

Mācību jomu plānojums 2021./2022. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

9.10-9.30

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zālē)

Valodu mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

Matemātikas mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

10.10-10.40

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Tehnoloģiju mācību joma

9.40-10.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

(pastaiga)

11.20-11.40

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)