6.grupa - Pūcītes

Skolotājas: Ieva Grauduma, Olita Rimša
Skolotāja palīgs: Baiba Burmistrova

 

Mācību jomu plānojums 2020./2021. m.g.   

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .
 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Valodu mācību joma

Valodu mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Dabaszinātņu mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Matemātikas mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Tehnoloģiju mācību joma