6.grupa - Pūcītes

Skolotājas: Ieva Grauduma, Olita Rimša
Skolotāja palīgs: Baiba Burmistrova

 

Mācību jomu plānojums 2021./2022. m.g.   

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .
 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

9.00-9.30

9.45-10.15

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma   (baseinā)

Valodu mācību joma

Matemātikas mācību joma

9.00-9.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

10.50-11.20

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

 

10.10-10.40

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zālē)

 

11.00-11.30

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

   

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 

16.10-16.40

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)