7. grupa - Rūķi

Skolotājas: Rita Kuhto, Lilita Ziediņa
Skolotāja palīgs: Gaļina Suhanova

7g

Rotaļnodarbību saraksts 2018./2019. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme
sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm) 8.30-9.30 BASEINS latviešu valoda (runas attīstīšana, rakstītprasmes veidošana ) mūzika mūzika latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
fiziskā izglītība un veselība (sporta zālē) mūzika vizuālā māksla (tēlotājdarbība) dabaszinības vizuālā māksla (aplicēšana/ konstruēšana)
mājturība un tehnoloģijas (rokdarbi) vizuālā māksla (veidošana)   fiziskā izglītība un veselība(ārā)  
  matemātika fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)   fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)