7. grupa - Rūķi

Skolotājas: Rita Kuhto, Laura Logina
Skolotāja palīgs: Gaļina Suhanova

 

Mācību jomu plānojums 2021./2022. m.g.

 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Matemātikas mācību joma

Valodu mācību joma

9.30- 10.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Valodu mācību joma

9.40-10.05

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

10.20-10.40

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zālē)

Dabaszinātņu mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

11.35-12.00

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)