7. grupa - Rūķi

Skolotājas: Rita Kuhto, Laura Logina
Skolotāja palīgs: Gaļina Suhanova

 

Mācību jomu plānojums 2020./2021. m.g.

 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Matemātikas mācību joma

Valodas mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

     

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)