8.grupa - Ābolīši

Skolotājas: Ingrīda Jērcēna, Inga Gavrilova
Skolotāja palīgs: Svetlana Lange

 

Mācību jomu plānojums 2020./2021. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .
 
 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)/ Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)/ Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)/ Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Valodu mācību joma/

BASEINS

Valodu mācību joma

Matemātikas mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)