8.grupa - Ābolīši

Skolotājas: Ingrīda Jērcēna, Anita Aļeksejeva
Skolotāja palīgs: Svetlana Lange

8g

Rotaļnodarbību saraksts 2018./2019. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme rīta rosme
sociālās zinības un ētika(iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm) 1.matemātika 2.latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru) 2.mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana /konstruēšana) 9.10-9.35 fiziskā izglītība un veselība (sporta zāle) 1.vizuālā māksla (tēlotājdarbība) 2.latviešu valoda (runas attīstīšana)
1.latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru) 2.matemātika 1.mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana /konstruēšana) 10.00-10.50 mūzika 1. latviešu valoda (runas attīstīšana) 2.vizuālā māksla (tēlotājdarbība) 10.15-10.45 mūzika
  11.35-12.00 fiziskā izglītība un veselība (sporta laukumā) mājturība un tehnoloģijas (rokdarbi/mājturība) dabaszinības  
fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)   fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)   fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)