8.grupa - Ābolīši

Skolotājas: Ingrīda Jērcēna, Dana Kuhto
Skolotāja palīgs: Svetlana Lange

 

Mācību jomu plānojums 2022./2023. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

9.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)


Valodu mācību joma

 

Matemātikas

 mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

9.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Tehnoloģiju mācību joma 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Dabaszinātņu mācību

 joma

 

10.10

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Valodu mācību joma

Matemātikas

 mācību joma

15.30

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zālē)

 

Tehnoloģiju mācību joma 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

10.50

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

 

9.40 – 11.00

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (baseins)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)