9.grupa - Bitītes

Skolotājas: Daiga Ivanova, Silva Zvaigznone
Skolotāja palīgs: Diāna Suharževska

 

Mācību jomu plānojums 2022./2023. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme zālē 8.15

Rīta rosme

Dabaszinātņu mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

9.40

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zāle)

9.00 -9.25

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zāle)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Matemātikas mācību joma

10.35

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zāle)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Valodu mācību joma

11.10

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Valodu mācību joma

11.25

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

Tehnoloģiju mācību joma

       

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)