9.grupa - Bitītes

Skolotājas: Daiga Ivanova, Silva Zvaigznone
Skolotāja palīgs: Inita Federe

 

Mācību jomu plānojums 2020./2021. m.g.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .
 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Dabaszinātņu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zālē)

Matemātikas mācību joma

Valodu mācību joma

Valodu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zāle)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (baseins)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zāle)

Tehnoloģiju mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Tehnoloģiju mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)