1.grupa - Mārītes

Skolotājas: Astra Šūlmeistere, Aiva Kalniete
Skolotāja palīgs: Iveta Bičkovska, Iveta Birkena

 

Mācību jomu plānojums 2022./2023. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Valodas mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

9.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

Dabaszinātņu mācību joma

9.40

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 

Matemātikas mācību joma

10.10

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)