1.grupa - Mārītes

Skolotājas: Astra Šūlmeistere, Aiva Kalniete
Skolotāja palīgs: Iveta Bičkovska, Diāna Suharževska

 

Mācību jomu plānojums 2020./2021. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.
 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Dabaszinību mācību joma

Valodu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zāle)

Matemātikas mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zāle)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zāle)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)