1.grupa - Mārītes

Skolotājas: Astra Šūlmeistere, Aiva Kalniete
Skolotāja palīgs: Iveta Bičkovska

1g

Rotaļnodarbību saraksts 2018./2019. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Rīta rosme Rīta rosme
Rīta rosme Rīta rosme
Rīta rosme
Sociālās zinības un ētika(iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm) Matemātika (sensorā attīstīšana) Latviešu valoda (runas attīstīšana) Latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru) Vizuālā māksla (tēlotājnodarbība)
Dabaszinības Fiziskā izglītība un veselība (zālē) Mūzika Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) Mūzika
Vizuālā māksla (veidošana)   Mājturība un tehnoloģijas (konstruēšana) vizuālā māksla (zīmēšana)  
Fiziskā izglītība un veselība(pastaiga)   Fiziskā izglītība un veselība(pastaiga) Fiziskā izglītība un veselība(pastaiga) Fiziskā izglītība un veselība(pastaiga)