15.novembrī


  • SVĒTKU KONCERTS (zālē)

 

  • Apmeklēsim muzeja pedagoģisko programmu

„LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA CĒSU MUZEJĀ   

 

 

    

 

   

 

Mūsu pirmsskolai 10 gadi...

Sveiciens  bērniem un darbiniekiem!

 

 

28. oktobrī 

 

PIE MUMS FOTOGRĀFS

NO BERGA FOTO

 

sīkāka informācija pie grupu skolotājām

 

 VECĀKU SAPULCES.

MĀRĪTES, SAULĪTES, LĀČUKU grupiņu
vecākiem trešdien, 25. septembrī 17.00
 
Visu vecāko grupu vecākiem -
26.septembrī 17.15 -zālē
 
Sīkāku informāciju par sapulču
 tematiem skatīt grupās.