17. novembrī no rīta

DĀVINĀSIM GAISMIŅU

LATVIJAI

DZIMŠANAS DIENĀ

ieradīsimies ar lukturīti vai svecīti un pagalmā kopā ar ģimeni iedegsim gaismiņu Latvijas kontūrā

( pie centrālajām ieejas durvīm)

 

PRIECĪGU DZIMŠANAS DIENU - LATVIJA!

 

 

 

Mārtiņš bija labs vīriņis,
Aiz visiem vīriņiem.
Ik rudeni ciemos nāca
Pašā maizes laiciņā.
 
novembra sākumā grupās tiks ieskandināta
 
 
MĀRTIŅDIENA
 

Mārtiņdienas tradīcijas mūsdienās!

Izdomā kā tu izkrāsosi savu ikdienu!

 

 

    RUDENS KRĀSU VIRPULĪ

 

               29.septembrī 10.30 (4.,6.,7.,8.grupas) un 11.00(pārējie)

 

  • pagalmā tiksimies ar Rudens vīriņu, iesim rotaļās, dancosim, dziedāsim, cienāsimies ar Rudens veltēm;
  • nojumītē izgatavosim Rudens mākslas darbu -
 
         „ Rudens krāsu virpulī ”;

 

Līdzi ņemsim 2 krāsainas rudens lapas un priecīgu noskaņojumu!

LAI VISIEM JAUKS RUDENS!