Piektdien, 27. aprīlī

"Ezīšu" grupa dodās uz

MEŽA DIENĀM

 

Priekuļu biatlona - slēpošanas trasē.

 

 

 
 
 
 
 
Mēs lepojamies ar
konkursa "Cēsu Cālis 2018" 
dalībniekiem:
 
Nikolu, Jēkabu, Kati, Evelīnu
 
Paldies mūzikas skolotājām
Gunai Dālmanei un Ilzei Jēgerei!!!!!

 

 

 
 

18.aprīlī 16.00

Ingunas Lipskas

KONCERTS

"VARAVĪKSNES DEJA"

12.aprīlī 10.00

 

PAVASARA SADZIEDĀŠANĀS

KONCERTS