no 20 janvāra līdz 15. februārim

 

bateriju vākšanas  konkurss

izlietotās baterijas atnest uz grupiņu un ievietot 

tām paredzētajā kastītē!

25. JANVĀRĪ 

Mazs kaķītis, mazs zaķītis...

Zaķa gada sumināšana ar rotaļām,

spēlēm, atrakcijām... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

AICINĀM MŪSU PII ĢIMENES PIEDALĪTIES ZIEDOJUMĀ  UN

PIEPILDĪT DROSMES KASTI

Cēsu klīnikas bērnu nodaļas mazajiem pacientiem

 

             LŪDZU ATNEST SAVU ZIEDOJUMU LĪDZ 16. DECEMBRIM

 

 

ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS
 
PLĀNS:
  
   28. novembrī un citos pirmdienu rītos
no 8.00 -9.00,
grupās kopā ar Rūķiem iedegsim svecīti
 un saņemsim norādījumus un uzdevumus nedēļai:
 
28.novembrī – ROTĀŠANAS NEDĒĻA
5.decembrī –   LABO DARBU NEDĒĻA
 7.decembrī 16.00 visi kopā, pagalmā
            IEDEGSIM  LIELO  SVĒTKU  EGLI
 12.decembrī – DĀVANU SAGATAVOŠANAS NEDĒĻA
19.decembrī – KĀRUMU GATAVOŠANAS NEDĒĻA
                         -  SVĒTKI GRUPĀS
  
   

 

 

 

 

17.novembrī 

 svinēsim Latvijas Dzimšanas dienu

-muzicēsim,

-iesim rotaļās,

-gatavosim cienastu,

-cienāsimies,

23.novembrī

4. un 6. grupas apmeklēs muzeja

pedagoģisko programmu Cēsu muzejā

„Latvijas Dzimšanas diena Cēsu muzejā„