Metens kaktā sukājās,
Pelnu dienas gaidīdams,
Ej, Meteni, pa durvīm,
Gaidīsim lieldieniņas.
 

6.februārī svinēsim Meteņdienu!

Zālē kopā ar Liniņu ģimeni sagaidīsim Meteņus.

Viesosimies sveču gatavošanas darbnīcā.

Pārbaudīsim savu spēku un veiklību.

Iesim rotaļās, lielīsimies…

 

 

 
  

 

 

„Uz lielu balli sanāca sveces,
Ai, kas par gaismu debesīs tecēs!
Kas to prieku jutīs?
Kas to prieku redzēs?"
(Ojārs Vācietis)
 
Februārī, kad tumsa jau mijas ar gaismu,
klāt
Sveču mēnesis!

Visas sveces un svecītes
ierodas foajē UZ SVEČU BALLI
kopā ar saviem pavadoņiem – svečturiem….