DIENAS RITS

4 - 6 gadīgiem bērniem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17.septembra noteikumiem
Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas".

Laiks

Bērnu darbības.

7.00-8.00

Bērnu sagaidīšana, sarunas, rotaļas, individuālais darbs.

8.00-8.30

Kustību aktivitātes, higiēnas procedūras.

8.30-9.00

Brokastis.

9.00-11.00

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam.

11.00-12.00

Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

12.00-12.30

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

12.30-15.00

Gatavošanās dienas atpūtai, hogiēnas procedūras, bērnu atpūta.

15.00-15.30

Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras.

15.30-16.00

Launags.

16.00-19.00

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības - tajā skaitā rotaļas, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas saskaņā ar nodarbību sarakstu; bērnu pakāpeniska došanās mājās.

 

*

Pavasarī, vasarā un rudenī labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas režīma darbības (izņemot bērnu ēdināšanu, dienas atpūtu un daļu nodarbību) organizē svaigā gaisā.

 

DIENAS RITS

2 - 3 gadīgiem bērniem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem
Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas".

Laiks

Bērnu darbības.

7.00-8.00

Bērnu sagaidīšana, sarunas, rotaļas, individuālais darbs.

8.00-8.30

Kustību aktivitātes, higiēnas procedūras.

8.30-9.00

Brokastis.

9.00-10.30

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam.

10.30-11.30

Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

11.30-12.00

Gatavošanās pusdienām.  Pusdienas.

12.00-15.00

Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta.

15.00-15.30

Pakāpeniska celšanās, rotaļas.

15.30-16.00

Launags.

16.00-19.00

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības - tajā skaitā rotaļas, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas saskaņā ar nodarbību sarakstu; bērnu pakāpeniska došanās mājās.

 

*

Pavasarī, vasarā un rudenī labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas režīma darbības (izņemot bērnu ēdināšanu, dienas atpūtu un daļu nodarbību) organizē svaigā gaisā.