DIENAS RITS

2 - 3 gadīgiem bērniem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Laiks

Bērnu darbības.

Līdz brokastīm

Skolotāja sagaida bērnus grupas telpā.

Skolotāja vadīta un bērnu brīva rotaļdarbība.

Rīta rosme.

Brokastu laikā un pēc brokastīm

Roku mazgāšana, galda klāšana.

Brokastis.

Līdz pusdienām

Satikšanās aplis (kopīga dziesma, dienas uzsākšana, rotaļas atbilstoši tematam).

Darbošanās mācību centros individuāli, pāros, grupās.

Rotaļnodarbības.

Mūzikas un Fiziskās aktivitātes

Pastaigas, mācību uzdevumi un kustību rotaļas rotaļu laukumā.

Pusdienu laikā un pēc pusdienām

Roku mazgāšana, galda klāšana.

Pusdienas.

Galda novākšana.

Gatavošanās atpūtai, kopīga pasaka/stāsts.

Atpūta

 

Pēcpusdiena

līdz launagam un pēc tā

Roku mazgāšana, galda klāšana.

Launags.

 

Skolotāja vadīta un bērnu brīva rotaļdarbība.

Lomu spēles un dramatizācijas rotaļas.

Fiziskās aktivitātes un mācību uzdevumi rotaļu laukumā.

Visu gadu, labvēlīgos laika apstākļos, visas iespējamās dienas rita darbības organizējam svaigā gaisā.

 

DIENAS RITS

4-6 gadīgiem bērniem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Laiks

Bērnu darbības.

Līdz brokastīm

Skolotāja sagaida bērnus grupas telpā.

Skolotāja vadīta un bērnu brīva rotaļdarbība.

Rīta rosme.

Brokastu laikā un pēc brokastīm

Roku mazgāšana, galda klāšana.

Brokastis. Galda novākšana.

Līdz pusdienām

Satikšanās aplis (kopīga dziesma, dienas uzsākšana, rotaļas atbilstoši tematam).

Kopīga domāšana, refleksija, plānošana.

Darbošanās mācību centros individuāli, pāros, grupās.

Mūzikas un Fiziskās aktivitātes

Pastaigas, mācību uzdevumi un kustību rotaļas rotaļu laukumā.

Pusdienu laikā un pēc pusdienām

Roku mazgāšana, galda klāšana.

Pusdienas.

Galda novākšana.

Gatavošanās atpūtai, kopīga pasaka/stāsts.

Atpūta

 

Pēcpusdiena

Roku mazgāšana, galda klāšana.

Launags. Galda novākšana.

 

Skolotāja vadīta un bērnu brīva rotaļdarbība.

Lomu spēles un dramatizācijas rotaļas.

Individuāls darbs ar bērniem.

Fiziskās aktivitātes un mācību uzdevumi rotaļu laukumā.

Visu gadu, labvēlīgos laika apstākļos, visas iespējamās dienas rita darbības organizējam svaigā gaisā.