ESI GAIDĪTS MŪSU PULKĀ!

ANGĻU VALODA

pirmdienā, otrdienā,
ceturtdienā un piektdienā

Vada skolotāja Ieva Dumpe.

Tālrunis: 26604171

 

 
 

VALODAS KOREKCIJA

Skolotāja logopēde Egita Apša.

Skolotājs logopēds strādā izglītības iestādē bez maksas ar piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kuriem ir izteikti runas un valodas traucējumi.

Konsultāciju laiki vecākiem:

pirmdienās 17.00-18.00

 
RITMIKAS UN
DISKO DEJU PULCIŅŠ
 
trešdienās, piektdienās

 

Vada deju un ritmikas skolotāja
Sanita Ceriņa.

Tālrunis:29720156

 
   

 

BASEINA NODARBĪBAS

5 - 6 gadniekiem

 

  SPORTA SKOLOTĀJAS VADĪBĀ

nodarbības ir bez maksas.

 .

 

 

 

PELDBASEINS

 

Peldbaseinu par maksu
var apmeklēt ikviens bērns
kopā ar vecākiem,
iepriekš saskaņojot laiku.

 

Peldbaseina administratore

Liene Sotniece.

Tālrunis: 29103400

 

 

 

 

DŽIMBAS 9 SOĻU DROŠĪBAS PROGRAMMA

Programmas devīze: "Audzināsim drošus bērnus, nedrošā pasaulē".

  • Džimbas drošības programma ir paredzēta bērniem vecumā no četriem līdz astoņiem gadiem. Tas mērķis ir, izglītojot pirmsskolas un jaunāka skolas vecuma bērnus un viņu vecākus, mazināt vardarbības risku bērnu dzīvē.
  • Vardarbība pret bērnu kā sociāla problēma mūsu sabiedrībā ir aktualizēta salīdzinoši nesen, taču statistika rāda, ka reģistrēto noziegumu skaitam ir tendence pieaugt. Tāpēc ir būtiski, lai mēs bērniem jau savlaicīgi mācītu prasmes, kas stiprinātu viņu pašapziņu, spēju atpazīt nedrošas situācijas, kā arī zināšanas, kas ļautu viņiem adekvāti šajās situācijas rīkoties.
  • Džimbas drošības programmas nodarbības sniegs zināšanas ne tikai bērniem un viņu vecākiem, bet arī pedagogiem. Metodes, ar kurām darbojas Džimbas aģents ir interaktīvas, pārbaudītas un darbojas efektīvi. Sarežģītas un mulsinošas lietas tiek pasniegtas ar mūziku, rotaļām, filmiņām, lomu spēlēm vienkārši un dabiski.

Nodarbības šajā mācību gadā notiks 10. un 11. grupās.

Džimbas aģents - skolotāja  Anastasija Gavrilova – Rogoza.

Tālrunis: 29164569

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.