2.grupa - Saulītes

Skolotājas: Anita Aļeksējeva, Dagnija Andersone
Skolotāja palīgs: Iveta Tomsone, Ilze Grišuļonoka

Mācību jomu plānojums 2022./2023. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Tehnoloģiju  mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

9.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzika zāle)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

9.40

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

11.35

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Tehnoloģiju  mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

9.50

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzika zāle)

Valodu mācību joma

Matemātikas mācību joma

     
 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)