3.grupa - Lāčuki

Skolotājas: Justīne Rikmane, Inga Spirido
Skolotāja palīgs: Sandra Rudzīte

Mācību jomu plānojums 2022./2023. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Rīta rosme

Matemātikas mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

9.20

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzika zālē)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

9.10

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzika zālē)


Tehnoloģiju mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Valodu mācību joma

 

Valodu mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

10.10

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (zālē)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

   

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)