4. grupa - Kāpēcīši

Skolotājas: Liene Pētersone, Olga Fiļipova
Skolotāja palīgs: Zane Grustiņa

 

Mācību jomu plānojums 2022./2023. m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716; 21.11.2018.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” .

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta rosme zālē 8.15

Rīta rosme

 

Rīta rosme

Rīta rosme zālē 8.15

Matemātikas mācību joma

9.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

(mūzikas zālē)


Dabaszinātņu                  mācību joma

9.00-10.00

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (baseins)

9.00

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  (zālē)

Valodu mācību joma

10.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzikas zālē)

11.00

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sporta laukumā)

Tehnoloģiju mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

9.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

(mūzikas zālē)

Valodu 

mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

15.45

Mūzikas draugi

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (pastaiga)